Waarom duurzaam

Waarom duurzaam? Wat zijn nu de voordelen van het overstappen naar duurzame energie, en waarom zou ook u deze omslag moeten maken? Wij zetten het hier voor u op een rijtje.

Door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen wordt de aarde steeds warmer. Dit zorgt voor een stijging van de zeespiegel en een verandering van het klimaat. Dit heeft gevolgen voor de biodiversiteit, neerslagpatronen, de zoetwatervoorziening, landbouw, voedselvoorziening etc. CO2 is het belangrijkste broeikasgas. Het gebruik van fossiele brandstoffen levert een belangrijke bijdrage aan de uitstoot van CO2. Het overgaan naar duurzame energie zorgt er dus voor dat er minder fossiele brandstoffen nodig zijn, en er dus minder CO2 uitstoot komt.

Windmolens duurzaam

  1. Duurzame energie is beter voor het milieu en zorgt dus uiteindelijk voor een schonere wereld. De keuze die u nu kunt maken heeft dus direct effect voor de leefbare wereld van uw kinderen en kleinkinderen.
  2. Fossiele brandstoffen zoals het aardgas raken op. Als er meer duurzame energie is, ben je dus niet meer afhankelijk van deze fossiele brandstoffen.
  3. Duurzame bronnen zijn voor alle mensen toegankelijk. Water en zon heb je overal in Nederland en is dus voor iedereen geschikt als duurzame bron.

Ook heeft het voor u meerdere individuele voordelen om over te gaan op duurzame energie. Zo gaat de waarde van uw woning omhoog als u zonnepanelen plaatst of bijvoorbeeld over gaat naar een warmtepomp. Ook bent u niet meer afhankelijk van de energieprijzen, aangezien u zelf de energie opwerkt voor uw eigen huis. Het is dus voor iedereen een voordeel om duurzaam te worden in uw eigen huis.